ÖrebroParamotorklubbflygklubb sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook

Börja flyga

Skärmflyg både med och utan motor, är reglerat enligt lag. För att få flyga själv måste du inneha en giltig licens. Den får du efter genomförd och godkänd grundkurs.

Det är lite olika utbildningar och licenser för skärmflyg och paramotor. Utbildningen student för skärmflyg är grunden förflygning. För paramotor tillkommer moment specifika för flygning med motor.

Efter en grundkurs måste du bli medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Skärmflygförbundet för att få ut din licens. Örebro Paramotorklubb är medlem i Svenska Skärmflygförbundet. Grundutbildningen ger dig rätt att börja flyga men med vissa begränsningar. Det går ganska fort att lära sig grunderna. Är vädret bra kan du få göra dina första flyg redan efter någon dag. I utbildningen varvas både praktik och teori. Man lär sig bl.a. om utrustning, flygregler, väder och vind, landskapets beskaffenhet etc.

För en säker och positiv upplevelse även efter kursen, är det inte minst viktigt med insikt kring när man inte ska flyga. Därför får du bara flyga tillsammans med andra från början. Du kommer att utvecklas i din flygkarriär och för att bibehålla säkerheten tar man inte för stora steg i taget. Efterhand kan du komplettera din licens med olika behörigheter beroende på vilka miljöer du vill flyga i.

Tröskelkostnaden är själva grundkursen som också kräver störst insats från din instruktör. Behörigheterna bygger du på steg för steg allt eftersom du fått fler flygtimmar men kostnaden för dessa är liten i jämförelse med en grundkurs. Har man möjlighet är ett bra sätt att utöka sin licens att följa med på resor tillsammans med någon instruktör.

Om du vill ha hjälp i dina funderingar kring val av flygsport, mejla till infofriflyg.nu.

Vi kan ibland förmedla möjligheten att som en provlektion få följa med som passagerare på en tandemflygning. Dessa flygningar genomförs av piloter med särskild behörighet och utrustning och kräver planering. Därför bör du ta kontakt med oss och meddela ditt intresse med lite framförhållning.

Se utbildningsmöjligheter för skärmflyg på Svenska Skärmflygförbundets hemsida med instruktörer.

Av Webmaster . :: Artikel ändrad 2021-02-25

Flygfält

GPS koordinater till fältet: 59°10'55.1"N 15°16'52.7"E

Visa större karta

Av Webmaster . :: Artikel ändrad 2020-10-11

Luftrum

Örebro Friflygklubb hemmafält ligger under och bredvid kontrollerad luft p.g.a. dess närhet till Örebro Flygplats i öster. Över fältet gäller max 600m som är golvet på TMA. Dessa luftrum är du skyldig att känna till! Ska man flyga inom dessa finns dock möjligheten att öppna upp sektorer. Läs vidare nedan.

Nationella luftrum online

Luftfartsverkets kartsida LFV eCharts visar hela Sveriges luftrum, dock EJ våra egna sektorer eftersom dessa är upprättade lokalt mot ATS Örebro (tornet). Aktivera lager för

  • CTR - kontrollzon
  • TMA - terminalzon
  • R area D area CBA TRA - restriktions/farliga områden

Om du flyger på andra ställen, t.ex Gesunda, kan du också behöva aktivera lager för TIA, TIZ, ATZ. Sidan innehåller en disclaimer, se nedan, men får anses tillräcklig för klubbens verksamet.

Note that this implementation is not designed for Operational use. For flight planning purposes please consult [http://lfv.se/IAIP](http://lfv.se/IAIP).

Lokala sektorer visas alltså inte på LFVs eCharts men på bl.a. följande sidor kan man se dem

Ovan 3 sidor är inofficiella så var vaksam på att informationen är aktuell!

Klubbens avtalade sektorer

Örebro Friflygklubb har enligt avtal med ATS Örebro (tornet) möjlighet att öppna sektorer för att få flyga i annars kontrollerad luft. Sektorerna är f.ö. identiska med de som också används av Segelflygklubben. De sektorerna vi oftast använder heter Eker och Asker.

Observera att en öppnad sektor inte innebär att vi har luften för oss själva! Det betyder dock att alla som flyger måste flyga enligt VFR-regler (d.v.s. visuellt) i den öppnade sektorn.

Luftrumsfiler

OpenAir är ett vanligt filformat för luftrum och många flyginstrument har stöd för att läsa in dessa. Det går också att visa innehållet i en sådan fil på en karta på xcglobe.com. Tyvärr är formatet ofullständigt specificerat varför olika instrument/sajter också tolkar innehållet på lite olika vis.