ÖrebroParamotorklubbflygklubb sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook

Bli medlem eller lösa licens

Gör så här: Du skall i första hand gå in på www.paraglading.se och den vägen registrera dig både som ny pilot och för att förlänga din licens

Vill du bli medlem i klubben men inte lösa någon licens går det självklart bra enligt nedan.

Medlemsavgiften är 400 kr (2021) och betalas till Örebro Paramotorklubb på plusgiro 420 77 01 - 6. Ange ditt för- och efternamn på betalningen!

Skicka även epost till kassören kassorfriflyg.nu med följande:

  • För-, efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer (mobil, hemtelefon etc)
  • Dina behörighetstyper (om du redan har licens)

För mer detaljer kring lösning av häng- eller skärmflyglicenser se licensförnyelse.

Av Jonas L. :: Artikel ändrad 2021-05-07

Förtroendevalda

Förtroendevalda 2020 Styrelse

Ordförande Henric Höggren

Sekreterare Daniel L

Kassör Jonas L

Ledamot Mattias S

Ledamot Fredrik G

Ledamot ----

Övriga uppdrag

Revisor Maths Wersén

Valberedare Ian E
Valberedare --

Av Jonas L. :: Artikel ändrad 2021-02-25

Om oss

Vår klubb är den enda av sitt slag i Örebro län som främjar sporten skärmflyg både med och utan motor. För dem som friflyger, d.v.s. utan motor, är termikflygning ett begrepp som innebär upplevelserika utmaningar i lufthavet och är ett gemensamt kall.

Våra medlemmar njuter de utmaningar och upplevelser som naturen ger oss på underbara flygturer. Förutom aktivitet på hemmaplan gör medlemmar årligen resor tillsammans både inom Sverige och till lämpliga flyg ställen i övriga Europa och världen.

De flesta starterna på hemmaplan sker från vårt eget flygfält alldeles söder om Örebro. All vår verksamhet är ideell men planerad flygverksamhet brukar ske regelbundet under vår, sommar och höst.

Örebro Paramotorklubb är en ideell förening som grundades 1986 av en grupp hängflygpiloter. 1993 kom skärmflygning in i verksamheten. Därefter har även skärmflyg med motor (s.k. motorskärm eller paramotor) tillkommit. Klubben är ansluten till Svenska Skärmflygförbundet som i nästa led är anslutna till Svenska Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

Klubbens verksamheter använder gemensamma resurser och man har liknande mål med flygverksamheten varför ett gott samarbete präglar och gynnar vårt utövande.

Vi har medlemmar från när och fjärran (ca 30 mils radie), du är också välkommen. För att flyga skärm krävs att du har en giltig licens.

Är du intresserad? Se kontaktuppgifter till höger. Eller läs mer på sidan Börja flyga.

Av Webmaster . :: Artikel ändrad 2021-02-25

Flygfält

GPS koordinater till fältet: 59°10'55.1"N 15°16'52.7"E

Visa större karta