Örebro FriflygklubbBland molnen sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook

Bliv medlem

Gör så här:

Medlemsavgiften är 400 kr (2019) och betalas till Örebro Friflygklubb på plusgiro 420 77 01 - 6. Ange ditt för- och efternamn på betalningen!

Skicka även epost till kassören kassorfriflyg.nu med följande:

  • För-, efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer (mobil, hemtelefon etc)
  • Dina behörighetstyper (om du redan har licens)

För mer detaljer kring lösning av häng- eller skärmflyglicenser se licensförnyelse.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2019-03-30

Förtroendevalda 2019

Styrelse

Post Namn Område
Ordförande Henric Höggren m+f
Sekreterare Ingen uppgift
Kassör Lennart Wallin f
Ledamot Fredrik Majberger m+f
Ledamot Mattias Sundström m
Ledamot, Säkerhetsinformatör motorflyg Jonathan Nilsson m

Övriga uppdrag

Post Namn Område
Suppleant Fredrik Gustafsson m+f
Suppleant Johan Abrahamsson m
Revisor Maths Wersén m+f
Revisor Daniel Liedström m
Revisorsuppleant, Säkerhetsinformatör friflyg Torbjörn Månsson f
Revisorsuppleant Vakant
Valberedare Ian Eide m+f
Valberedare Daniel Liedström m

Förklaring
m = motorflyg
f = friflyg

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2019-03-30

Om oss

Vår klubb är den enda av sitt slag i Örebro län som främjar de två sporterna skärmflyg och hängflyg både med och utan motor. För dem som friflyger, d.v.s. utan motor, är termikflygning ett begrepp som innebär upplevelserika utmaningar i lufthavet och är ett gemensamt kall.

Våra medlemmar njuter de utmaningar och upplevelser som naturen ger oss på underbara flygturer. Förutom aktivitet på hemmaplan gör medlemmar årligen resor tillsammans både inom Sverige och till lämpliga flygställen i övriga Europa och världen.

De flesta starterna på hemmaplan sker från vårt eget flygfält alldeles söder om Örebro. All vår verksamhet är idell men planerad flygverksamhet brukar ske regelbundet under vår, sommar och höst. Starteffektiviteten och säkerheten har hög prioritet där utbildade startledare och vinschoperatörer sköter markservicen. Både hängflyg och skärmflyg kan använda vinsch för att starta.

Örebro Friflygklubb är en ideell förening som grundades 1986 av en grupp hängflygpiloter. 1993 kom skärmflygning in i verksamheten. Därefter har även skärmflyg med motor (s.k. motorskärm eller paramotor) tillkommit. Klubben är ansluten till Svenska Hängflygförbundet och Svenska Skärmflygförbundet som i nästa led är anslutna till Svenska Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

Klubbens verksamheter använder gemensamma resurser och man har liknande mål med flygverksamheten varför ett gott samarbete präglar och gynnar vårt utövande.

Vi har medlemmar från när och fjärran (ca 30 mils radie), du är också välkommen. För att flyga både skärm och hängflyg krävs att du har en giltig licens.

Är du intresserad? Se kontaktuppgifter till höger. Eller läs mer på sidan Börja flyga.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-09-17

Flygfält

GPS koordinater till fältet: 59°10'55.1"N 15°16'52.7"E

Visa större karta