Örebro FriflygklubbBland molnen sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook
maj20lör
till
maj21sön

Planerad flygning (grupp 2)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Torbjörn Månsson noll7noll-210 03 37 (skärm) eller Jan Dersjö noll7tre-765 60 18 (hängflyg).

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-04-07
jun10lör
till
jun11sön

Planerad flygning (grupp 1) - vi kör!

Uppdaterat 170610: Vi är på plats till kl 9 på fältet. Morgonen ser fin ut men med ökande vindar och risk för regn senare på dagen. Så kom tidigt om du vill maximera dina flygchanser!

Uppdaterat 170609: Flygning lördag inställd p.g.a väder. Söndagen ser bättre ut. Meddela gärna ditt intresse.

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Markus Bagge noll7noll9 940 950 (skärm) eller Mats Johansson noll7sex-411 30 40 (hängflyg)

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-06-10
jun17lör
till
jun18sön

Planerad flygning - Team X kör kl 10!

Uppdaterat 170617: Team 3 är decimerat men intresse (skärm) verkar finnas så kommer tillräckligt många till fältet så kör vi. Kolla med Markus noll7noll9-940950

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Maths Wersén noll76noll-16 82 42 (skärm) eller Roland Pettersson noll7noll-290 33 77 (hängflyg)

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-28
aug12lör
till
aug13sön

Planerad flygning (grupp 2)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Torbjörn Månsson noll7noll-210 03 37 (skärm) eller Jan Dersjö noll7tre-765 60 18 (hängflyg).

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-04-07
aug26lör
till
aug27sön

Planerad flygning (grupp 1)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Markus Bagge noll7noll9 940 950 (skärm) eller Mats Johansson noll7sex-411 30 40 (hängflyg)

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-04-07
sep9lör
till
sep10sön

Planerad flygning (grupp 3)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Maths Wersén noll76noll-16 82 42 (skärm) eller Roland Pettersson noll7noll-290 33 77 (hängflyg)

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-04-07
sep23lör
till
sep24sön

Planerad flygning (grupp 2)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Torbjörn Månsson noll7noll-210 03 37 (skärm) eller Jan Dersjö noll7tre-765 60 18 (hängflyg).

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-09-16
okt7lör
till
okt8sön

Planerad flygning (grupp 1)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Markus Bagge noll7noll9 940 950 (skärm) eller Mats Johansson noll7sex-411 30 40 (hängflyg)

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-09-16
okt14lör
till
okt15sön

Planerad flygning (grupp 3)

Planerad vinschning på hemmafältet lördag eller söndag.

Kontakta alltid någon i klubben innan du åker! Varje vinschgrupp tar beslut om flygning utefter väder, vind och intresse.

Kontakta Maths Wersén noll76noll-16 82 42 (skärm) eller Roland Pettersson noll7noll-290 33 77 (hängflyg)

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2017-04-07
feb11sön

Årsmöte 2018 söndag 11 februari kl 18!

Välkommen till klubbens årsmöte den 11 februari 2018 klockan 18! Vi planerar att hålla årsmötet, liksom förra året, på Rosalis Deli, Aspholmen Örebro.

Kan även passa på att påminna om licensförnyelse. Endast betalande medlemmar har rösträtt på mötet. Så skynda, skynda... Snart är säsong 2018 igång på allvar!

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets stadgeenliga kallande
  Frågan ställs till årsmötet om medlemmarna fått kallelse och dagordning i rätt tid.

 3. Fastställande av röstlängd
  Enligt stadgar $17

  Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

 6. Val av justerare

 7. Omröstning av stadgeändring. Se nedan.

 8. Inlämnade förslag och motioner
  Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen (t.ex. budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Årsmötet undersöker om styrelsen har gjort det som beslutades på föregående årsmöte. Redovisning av balans och resultatrapport.

 10. Revisorernas revisionsberättelse
  Revisorn/revisorerna sammanfattar sin granskning av styrelsen arbete och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 12. Beslut angående klubbavgift

 13. Fastställande av verksamhetsplan 2018

 14. Budget för 2018

 15. Andra avgifter för 2018

  • Vinschavgift medlem (2017: 60 kr/start)
  • Vinschavgift gäst (2017: 80 kr/start)
  • Max vinschavgift per 1 dag medlem (2017: 300 kr)
  • Övernattning medlem (2017: 0 kr)
  • Övernattning gäst (2017: 50 kr)
  • Hyra klubbvinge medlem (2017: 50 kr)
  • Hyra klubbvinge gäst (2017: 100 kr)
  • Maglandning klubbsele (2017: 50 kr)
  • Bygelben (2017: 400 kr)
 16. Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen (minst tre)
  Antalet ledamöter i klubbstyrelsen ska vara minst tre.

 17. Val av klubbstyrelse

  • Klubbordförande 1år. 2017 Henric Höggren.
  • Ledamöter 1 eller 2år (halva antalet 2år). 2017 Lennart Wallin, Johan Malmberg, Anders Malmqvist, Mattias Sundström, Jonathan Nilsson
  • Suppleanter 2st 1år. 2017 Janne Dersjö, Fredrik Majberger.
 18. Val av revisorer och revisorssuppleant (ej medlemmar ur klubbstyrelsen)

  • Revisorer 2st 1år. 2017 Daniel Liedström, Maths Wersén.
  • Revisorssuppleant 2st 1år. 2017 Torbjörn Månsson, Vakant
 19. Val av valberedning och sammankallande

  • Valberedare 2st 1år varav en ordförande. 2017 Ian Eide, Mats Johansson
 20. Övriga val (utanför stadgar)

  • Säkerhetsinformatör hängflyg 1st 1år. 2017 Mats Johansson.
  • Säkerhetsinformatör skärmflyg 1st 1år. 2017 Markus Bagge.
  • Säkerhetsinformatör paramotorflyg 1st 1år. 2017 Jonathan Nilsson.
  • Ansvarig klubbvinge 1st 1år. 2017 Mats Johansson.
  • Ansvarig licenser skärm, pm och hänglflyg. Kassör föreslås.
  • Hemsideansvarig. 2017 Markus Bagge.
 21. Mötets avslutande

Stadgeändring

Enligt beslut från årsmöte 2017 kring stadgeändring skall omröstning hållas detta årsmöte. Föreslagen ändring enligt årsmötesprotokoll 2017, i stadgarnas paragraf 25;

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter.

Gällande stadgar kräver 5 ledamöter. Gällande stadgar och årsmöteshandlingar finns på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2019-01-13
mar3lör

Nödskärmsompackning

Jaha, nu är gymnastiksalen på Ekebyskolan bokad. Lördag den 3/3 kl 10 till 14 är tiden att packa om nödskärmarna. Meddela gärna om ni kommer, vi åker när vi är klara om vi är färdiga före kl 14.

Hälsningar
Kassör Lennart

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-10
apr7lör
till
apr8sön

Friflygkurs

Planer kursverksamhet i samarbete med FlyOne.se.

Mer information på sidan Aktuellt.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-19
apr14lör
till
apr15sön

Friflygkurs

Planer kursverksamhet i samarbete med FlyOne.se.

Mer information på sidan Aktuellt.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-19
apr21lör
till
apr22sön

Vinschkurs

Vinschkurs på hemmafältet för elever i samarbete med FlyOne. Deltagarna går först i kön dessa dagar.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-04-21
maj15tis

Vinschning kl 18 Frommesta

Vinschning efter jobbet. Vi ses vid 18. Kontakt Lennart 070 388 85 00.