Örebro FriflygklubbBland molnen sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook
feb11sön

Årsmöte 2018 söndag 11 februari kl 18!

Välkommen till klubbens årsmöte den 11 februari 2018 klockan 18! Vi planerar att hålla årsmötet, liksom förra året, på Rosalis Deli, Aspholmen Örebro.

Kan även passa på att påminna om licensförnyelse. Endast betalande medlemmar har rösträtt på mötet. Så skynda, skynda... Snart är säsong 2018 igång på allvar!

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets stadgeenliga kallande
  Frågan ställs till årsmötet om medlemmarna fått kallelse och dagordning i rätt tid.

 3. Fastställande av röstlängd
  Enligt stadgar $17

  Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

 6. Val av justerare

 7. Omröstning av stadgeändring. Se nedan.

 8. Inlämnade förslag och motioner
  Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen (t.ex. budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Årsmötet undersöker om styrelsen har gjort det som beslutades på föregående årsmöte. Redovisning av balans och resultatrapport.

 10. Revisorernas revisionsberättelse
  Revisorn/revisorerna sammanfattar sin granskning av styrelsen arbete och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 11. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 12. Beslut angående klubbavgift

 13. Fastställande av verksamhetsplan 2018

 14. Budget för 2018

 15. Andra avgifter för 2018

  • Vinschavgift medlem (2017: 60 kr/start)
  • Vinschavgift gäst (2017: 80 kr/start)
  • Max vinschavgift per 1 dag medlem (2017: 300 kr)
  • Övernattning medlem (2017: 0 kr)
  • Övernattning gäst (2017: 50 kr)
  • Hyra klubbvinge medlem (2017: 50 kr)
  • Hyra klubbvinge gäst (2017: 100 kr)
  • Maglandning klubbsele (2017: 50 kr)
  • Bygelben (2017: 400 kr)
 16. Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen (minst tre)
  Antalet ledamöter i klubbstyrelsen ska vara minst tre.

 17. Val av klubbstyrelse

  • Klubbordförande 1år. 2017 Henric Höggren.
  • Ledamöter 1 eller 2år (halva antalet 2år). 2017 Lennart Wallin, Johan Malmberg, Anders Malmqvist, Mattias Sundström, Jonathan Nilsson
  • Suppleanter 2st 1år. 2017 Janne Dersjö, Fredrik Majberger.
 18. Val av revisorer och revisorssuppleant (ej medlemmar ur klubbstyrelsen)

  • Revisorer 2st 1år. 2017 Daniel Liedström, Maths Wersén.
  • Revisorssuppleant 2st 1år. 2017 Torbjörn Månsson, Vakant
 19. Val av valberedning och sammankallande

  • Valberedare 2st 1år varav en ordförande. 2017 Ian Eide, Mats Johansson
 20. Övriga val (utanför stadgar)

  • Säkerhetsinformatör hängflyg 1st 1år. 2017 Mats Johansson.
  • Säkerhetsinformatör skärmflyg 1st 1år. 2017 Markus Bagge.
  • Säkerhetsinformatör paramotorflyg 1st 1år. 2017 Jonathan Nilsson.
  • Ansvarig klubbvinge 1st 1år. 2017 Mats Johansson.
  • Ansvarig licenser skärm, pm och hänglflyg. Kassör föreslås.
  • Hemsideansvarig. 2017 Markus Bagge.
 21. Mötets avslutande

Stadgeändring

Enligt beslut från årsmöte 2017 kring stadgeändring skall omröstning hållas detta årsmöte. Föreslagen ändring enligt årsmötesprotokoll 2017, i stadgarnas paragraf 25;

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter.

Gällande stadgar kräver 5 ledamöter. Gällande stadgar och årsmöteshandlingar finns på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2019-01-13
mar3lör

Nödskärmsompackning

Jaha, nu är gymnastiksalen på Ekebyskolan bokad. Lördag den 3/3 kl 10 till 14 är tiden att packa om nödskärmarna. Meddela gärna om ni kommer, vi åker när vi är klara om vi är färdiga före kl 14.

Hälsningar
Kassör Lennart

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-10
apr7lör
till
apr8sön

Friflygkurs

Planer kursverksamhet i samarbete med FlyOne.se.

Mer information på sidan Aktuellt.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-19
apr14lör
till
apr15sön

Friflygkurs

Planer kursverksamhet i samarbete med FlyOne.se.

Mer information på sidan Aktuellt.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-01-19
apr21lör
till
apr22sön

Vinschkurs

Vinschkurs på hemmafältet för elever i samarbete med FlyOne. Deltagarna går först i kön dessa dagar.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-04-21
maj15tis

Vinschning kl 18 Frommesta

Vinschning efter jobbet. Vi ses vid 18. Kontakt Lennart 070 388 85 00.

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-14
maj19lör
till
maj20sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Torbjörn, 0702-10 03 37

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
jun9lör
till
jun10sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Markus, 0709-940950

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
jun30lör
till
jul1sön

Vinschning

Uppdaterat 180629: Vi ses på fältet kl 16 för att vinsch när termiken börjar lägga sig - perfekt för dem som ännu är i början av karriären! Prognosen ser bra ut med måttliga NO-vindar vilket betyder bra startvind.

Kom och flyg! Alla är välkomna!

Se även Flyg hos oss.

Kontakta Markus, 0709-940950

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-06-29
jul14lör
till
jul15sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Maths, 0760-168242

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
aug24fre
till
aug26sön

Flygträff Nömmeholm 24-26/8

Saxat från http://www.paragliding.se/Nyheter/skarmflygnyheter/flygtraffnommeholm24-268/:

Smålands Skärmflygklubb anordnar en flygträff den 24-26 augusti.

Vi kommer att vara i Nömmeholm, samma plats som förra året. Det ligger mellan Vetlanda och Eksjö.

Vi har tillgång till stora fält för både motorflyg och vinschning. Det kommer att finnas pyloner och lite andra roliga aktiviteter för motorflygare och Skärmflyg Småland ställer upp med vinsch likt förra året. Om vädret tillåter kan vi erbjuda tandemflyg för intresserade.

Vi tillhandahåller uppställningsplats för husbil, husvagn och tält med några begränsade uttag för laddström. Det finns toalett på plats och vi tänder en gemensam grill vid kvällen. Vi kan också erbjuda ett gott umgänge för alla åldrar. Det kommer säljas hamburgare, korv, kaffe mm.

Pilotavgift för hela helgen är 200kr, inkl uppställningsplats. Friflygpiloter betalar, utöver pilotavgift, 100kr/dag för vinschning.

Krav för träffen är godkänd flygutrustning enligt SSFF riktlinjer. Vi prioriterar säkerhet och har därför radiokrav för alla flygar

Vi vore glada om nån mer klubb vill komma med ett vinschlag som kan avlasta våran personal. Ta kontakt med Olof Karlsson 0708564868 om intresse finns.

Anmäl ert intresse på evanemang smålandsträffen 2018 på facebook.

smaland-flygtraff.jpg
Av Lennart W. :: Artikel ändrad 2018-08-10
aug25lör
till
aug26sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Ian, 0706-674455

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
sep8lör
till
sep9sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Lennart, 070-3888500

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-06-27
sep22lör
till
sep23sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Maths, 0760-168242

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
feb10sön

Årsmöte 2019 samt nödskärmspackning

Välkommen till klubbens årsmöte !

Tid: 10 februari 2019 kl 10.00
Plats: Ekeby Skola. Se https://goo.gl/maps/MN3eKFSrepA2.

Efter avslutat mötet är det ompackning av nödskärmar i skolans gymnastiksal.

Kan även passa på att påminna om licensförnyelse! Följ instruktioner på förbundets hemsida

Deltagare med rösträtt på årsmötet är de som betalat medlemsavgift för 2018 senast 30 november 2018.

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets stadgeenliga kallande
  Årsmötet tillfrågas om kallelse och dagordning har kommunicerats enligt stadgar.

 3. Fastställande av röstlängd
  Enligt stadgar $17

  "Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet."
  Not: Medlemsavgift för innevarande år förfaller 30 november enligt stadgar 13 §.

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

 6. Val av justerare

 7. Inlämnade förslag och motioner
  Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen (t.ex. budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Årsmötet undersöker om styrelsen har gjort det som beslutades på föregående årsmöte. Redovisning av balans och resultatrapport.

 9. Revisorernas revisionsberättelse
  Revisorn/revisorerna sammanfattar sin granskning av styrelsen arbete och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 10. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 11. Beslut angående klubbavgift (400kr 2018)

 12. Fastställande av verksamhetsplan 2019

 13. Budget för 2019

 14. Andra avgifter för 2019. Föregående år inom parentes.

  • Vinschavgift medlem (60 kr/start)
  • Vinschavgift gäst (80 kr/start)
  • Max vinschavgift per 1 dag medlem (300 kr)
  • Övernattning medlem (0 kr)
  • Övernattning gäst (50 kr)
  • Hyra klubbvinge medlem (50 kr)
  • Hyra klubbvinge gäst (100 kr)
  • Maglandning klubbsele (50 kr)
  • Bygelben (400 kr)
 15. Val av klubbstyrelse och styrelsesuppleanter. Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 4st ledamoter enligt stadgeändring från 2018.

  • Klubbordförande 1år.
   2018 valdes Henric Höggren.
  • Ledamöter 2år (halva antalet, minst 2st).
   2018 valdes på 2år Lennart Wallin (omval), Jonathan Nilsson (omval)
   2018 valdes på 1år Fredrik Majberger (fyllnadsval för Anders Malmkvist)
   2017 valdes på 2år Johan Malmberg, Markus Bagge, Anders Malmkvist
  • Suppleanter 2st 1år.
   2018 valdes Maths Werśen och Daniel Liedström.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant (ej medlemmar ur klubbstyrelsen)

  • Revisorer 2st 1år.
   2018 valdes Maths Werśen och Daniel Liedström.
  • Revisorssuppleant 2st 1år.
   2018 valdes Torbjörn Månsson. 1 plats vakant.
 17. Val av valberedning och sammankallande

  • Valberedare 2st 1år varav en ordförande.
   2018 valdes Ian Eide och Daniel Liedström.
 18. Övriga val (utanför stadgar)

  • Säkerhetsinformatör skärmflyg 1st 1år.
   2018 valdes Markus Bagge (omval)
  • Säkerhetsinformatör paramotorflyg 1st 1år.
   2018 valdes Jonathan Nilsson (omval)
  • Ansvarig licenser skärm, pm och hänglflyg.
   2018 valdes Lennart Wallin, kassör (omval).
  • Hemsideansvarig
   2018 valdes Markus Bagge (omval)
 19. Mötets avslutande

Gällande stadgar och årsmöteshandlingar finns på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).