Örebro FriflygklubbBland molnen sedan 1986Örebro Friflygklubb på Facebook
aug24fre
till
aug26sön

Flygträff Nömmeholm 24-26/8

Saxat från http://www.paragliding.se/Nyheter/skarmflygnyheter/flygtraffnommeholm24-268/:

Smålands Skärmflygklubb anordnar en flygträff den 24-26 augusti.

Vi kommer att vara i Nömmeholm, samma plats som förra året. Det ligger mellan Vetlanda och Eksjö.

Vi har tillgång till stora fält för både motorflyg och vinschning. Det kommer att finnas pyloner och lite andra roliga aktiviteter för motorflygare och Skärmflyg Småland ställer upp med vinsch likt förra året. Om vädret tillåter kan vi erbjuda tandemflyg för intresserade.

Vi tillhandahåller uppställningsplats för husbil, husvagn och tält med några begränsade uttag för laddström. Det finns toalett på plats och vi tänder en gemensam grill vid kvällen. Vi kan också erbjuda ett gott umgänge för alla åldrar. Det kommer säljas hamburgare, korv, kaffe mm.

Pilotavgift för hela helgen är 200kr, inkl uppställningsplats. Friflygpiloter betalar, utöver pilotavgift, 100kr/dag för vinschning.

Krav för träffen är godkänd flygutrustning enligt SSFF riktlinjer. Vi prioriterar säkerhet och har därför radiokrav för alla flygar

Vi vore glada om nån mer klubb vill komma med ett vinschlag som kan avlasta våran personal. Ta kontakt med Olof Karlsson 0708564868 om intresse finns.

Anmäl ert intresse på evanemang smålandsträffen 2018 på facebook.

smaland-flygtraff.jpg
Av Lennart W. :: Artikel ändrad 2018-08-10
aug25lör
till
aug26sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Ian, 0706-674455

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
sep8lör
till
sep9sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Lennart, 070-3888500

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-06-27
sep22lör
till
sep23sön

Vinschning

Planerad vinschverksamhet lördag eller söndag på hemmafältet. Se även Flyg hos oss.

Kontakta Maths, 0760-168242

Av Markus B. :: Artikel ändrad 2018-05-16
feb10sön

Årsmöte 2019 samt nödskärmspackning

Välkommen till klubbens årsmöte !

Tid: 10 februari 2019 kl 10.00
Plats: Ekeby Skola. Se https://goo.gl/maps/MN3eKFSrepA2.

Efter avslutat mötet är det ompackning av nödskärmar i skolans gymnastiksal.

Kan även passa på att påminna om licensförnyelse! Följ instruktioner på förbundets hemsida

Deltagare med rösträtt på årsmötet är de som betalat medlemsavgift för 2018 senast 30 november 2018.

Agenda

 1. Mötets öppnande

 2. Mötets stadgeenliga kallande
  Årsmötet tillfrågas om kallelse och dagordning har kommunicerats enligt stadgar.

 3. Fastställande av röstlängd
  Enligt stadgar $17

  "Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet."
  Not: Medlemsavgift för innevarande år förfaller 30 november enligt stadgar 13 §.

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av årsmötets ordförande och sekreterare

 6. Val av justerare

 7. Inlämnade förslag och motioner
  Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen (t.ex. budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Årsmötet undersöker om styrelsen har gjort det som beslutades på föregående årsmöte. Redovisning av balans och resultatrapport.

 9. Revisorernas revisionsberättelse
  Revisorn/revisorerna sammanfattar sin granskning av styrelsen arbete och föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

 10. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 11. Beslut angående klubbavgift (400kr 2018)

 12. Fastställande av verksamhetsplan 2019

 13. Budget för 2019

 14. Andra avgifter för 2019. Föregående år inom parentes.

  • Vinschavgift medlem (60 kr/start)
  • Vinschavgift gäst (80 kr/start)
  • Max vinschavgift per 1 dag medlem (300 kr)
  • Övernattning medlem (0 kr)
  • Övernattning gäst (50 kr)
  • Hyra klubbvinge medlem (50 kr)
  • Hyra klubbvinge gäst (100 kr)
  • Maglandning klubbsele (50 kr)
  • Bygelben (400 kr)
 15. Val av klubbstyrelse och styrelsesuppleanter. Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 4st ledamoter enligt stadgeändring från 2018.

  • Klubbordförande 1år.
   2018 valdes Henric Höggren.
  • Ledamöter 2år (halva antalet, minst 2st).
   2018 valdes på 2år Lennart Wallin (omval), Jonathan Nilsson (omval)
   2018 valdes på 1år Fredrik Majberger (fyllnadsval för Anders Malmkvist)
   2017 valdes på 2år Johan Malmberg, Markus Bagge, Anders Malmkvist
  • Suppleanter 2st 1år.
   2018 valdes Maths Werśen och Daniel Liedström.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant (ej medlemmar ur klubbstyrelsen)

  • Revisorer 2st 1år.
   2018 valdes Maths Werśen och Daniel Liedström.
  • Revisorssuppleant 2st 1år.
   2018 valdes Torbjörn Månsson. 1 plats vakant.
 17. Val av valberedning och sammankallande

  • Valberedare 2st 1år varav en ordförande.
   2018 valdes Ian Eide och Daniel Liedström.
 18. Övriga val (utanför stadgar)

  • Säkerhetsinformatör skärmflyg 1st 1år.
   2018 valdes Markus Bagge (omval)
  • Säkerhetsinformatör paramotorflyg 1st 1år.
   2018 valdes Jonathan Nilsson (omval)
  • Ansvarig licenser skärm, pm och hänglflyg.
   2018 valdes Lennart Wallin, kassör (omval).
  • Hemsideansvarig
   2018 valdes Markus Bagge (omval)
 19. Mötets avslutande

Gällande stadgar och årsmöteshandlingar finns på hemsidans medlemssidor (kräver inloggning).